Charles Dickens - Oliver Twist

Autor: Charles Dickens (1812-1870; představitel kritického realismu; romány: Mikuláš Nickleby, Malá Dorritka, Oliver Twist)

Z anglického originálu The Adventures of Oliver Twist přeložili Emanuela a Emanuel Tilschovi.

Děj se odehrává v 19.století v Anglii.


Oliver Twist se narodil v chudobinci a při porodu mu zemřela matka.Nějakou dobu se o něj staraly v chudobinci, ale pak ho dali vychovat do útulku k paní Mannové.Poté byl dán na vyučení k pohřebníkovi, ale od toho utekl.Původně měl namířeno do Londýna, ale cestou potkal Jacka Dawkinse, který ho zavedl k židovy Faginovi.Když zjistí, že to je zloděj je už pozdě a ocitnele se u pana Brownlowa, který se o něho stará.Když ho ale jednou pošle pan Brownlow s knihami,potká ho jedna známá Fagina a dovede ho k němu.Od něho je pak poslán ke zloději Williamu Sikesovi, kterému má pomoct při loupeži, ale Oliver je při loupeži postřelen, ale podařilo se mu dostat do domu paní Maylieové, kde se o něj postarají a vezmou ho na léto s sebou do letní vilky.Na konci knihy se Oliver dozví, že jeho otec se jmenoval Edwin Leeford a jeho matka Agnes Flemingová a že má nevlastního bratra Edwarda Leeforda, který si říká Monks.


Citát: Duše zemřelých se vracejí na tuto zemi, aby navštívily místa posvěcená láskou těch, které znávaly za života.

Kompozice: Kniha je rozdělena na 53 kapitol.


Oliver Twist: hodný,spolehlivý,přizpůsobivý

Fagin: podlý,sobecký,panovačný


Kniha se mi ze začátku líbila, ale jak začínal být děj složitější a přibývalo postav, přestávala mě bavit.