Viktor Dyk - Krysař

Autor: Viktor Dyk (1877-1931; český spisovatel, novinář a politik. V poezii (Guiseppe Moro, Válečná tetralogie), próze (Krysař, polit. romány) a dramatu (Zmoudření Dona Quijota) hájil jako základní hodnotu věrnost ideálu, zejm. ideji svobodného národa.) )
Bibliografické údaje: Vydáno v Praze roku 1957.
Jedná se o novelu.

Do města Hammeln přichází krysař se svou píšťalou. Tam se seznámí s Agnes a zanedlouho se do sebe zamilují a Agnes zapomene na svého milence Kristiána.
Krysař se dohodne s radnicí, že za vyhnání všech krys z města dostane smluvenou odměnu. Krysař svou práci odvede - píská potichu na píšťalu a krysy jdou do řeky, kde se utopí. Ale konšelé mu odmítají zaplatit a říkají, že uzavřená smlouva je neplatná. Další den krysař z Hammelu odejde, ale za několik dní se vrací. Když zjistí, že se Agnes vydala na horu Koppel, kde je hluboká propast a že je tedy mrtvá, začne hlasitě pískat na píšťalu a všichni jdou za ním a spadnou do propasti - včetně krysaře. Jediný živý člověk ve městě zůstane rybář Sepp Jörgen, kterému vše dojde až další den, a malé dítě.

Příběh vyjadřuje rozpor mezi iluzí a realitou.
Kompozice: Novela je rozdělena na 26 částí. V první polovině knihy autor spíše popisuje postavy a v druhé se zase více věnuje ději.
Citát: "Není nutno vrhnout se v propast, abychom dosáhli ráje."
Krysař - vysoký, štíhlý, drobné a jemné ruce, temné pátravé oči
Sepp Jörgen - silný, hodný, ,,pomalejší" rybář
Názor na knihu - Kniha se mi dobře četla, protože děj nebyl složitý a kniha byla krátká.