Alois Jirásek - Z Čech až na konec světa

Autor: Alois Jirásek (1851-1930; český spisovatel; v real. hist. próze se zaměřoval zejm. na husitství (Proti všem, Bratrstvo), dobu pobělohorskou (Temno, Psohlavci) a nár. obrození (F.L.Věk, Filosofská historie); autor div. her (Jan Žižka, Vojnarka, Lucerna) a převyprávění Starých pověstí českých)
Vydalo Nakladatelství Šolc a Šimáček, společnost s r.o. v Praze II roku 1948. Ze sbírky Týden T.G.M..
Děj se odehrává v druhé polovině 15.století.

Tato kniha je vlastně vypravování Václava Šaška z Mezihoří jeho třem vnoučatům.
Václav Šašek z Mezihoří sloužil u Lva z Rožmitála. Toho poslal manžel jeho sestry, český král Jiří z Poděbrad, na cestu po Evropě, aby utvrdil dobré vztahy se západoevropskými zeměmi. Na cestu vyrazilo 40 mužů a 60 koní. Jejich cesta vedla přes Německo do Brabant (dnešní Belgie). Tam se jim líbilo nejvíce. Dále se přes moře dostali do Anglie a z Anglie do Francie. Z Francie jeli přes Pyreneje do Španělska a dále na západ až na konec světa - do Portugalska. Pak cestovali přes Španělsko do Itálie do Benátek. Z Benátek se vrátili přes Alpy do Čech. Všude, kde byli, se jim podařilo utvrdit přátelství. V Bruselu jim na další cestu tamní panovník poskytl muže, který uměl 17 jazyků a ve Španělsku dostali 2 otroky a jednu opici. Během cesty se také zúčastnili mnoha zápasů a turnajů, ve kterých vynikal zejména pan Kolovrat Žehrovský.
Václavu Šaškovi z Mezihoří se během cesty podařilo získat rytířský titul.

Kompozice: Kniha je rozdělena na 16 kapitol.
Žánr: historický cestopis
Námět: cestopis Václava Šaška z Bířkova
Václav Šašek z Mezihoří: statečný,vytrvalý,spolehlivý
Kniha se mi líbila, protože byla krátká a neobsahovala žádný složitý děj.