Karel Hynek Mácha - Máj

Autor: Karel Hynek Mácha (1810-1836; český básník epochy romantismu, zakladatel novodobé české poezie; próza-Cikáni(román), Obrazy ze života mého (autobiografie); poezie-Máj(lyrickoepická báseň, 1836)

Vilém - jako mladý byl vyhnán z domu a stal se z něho "strašný lesů pán", byl odsouzen za vraždu svého otce a zároveň soka k trestu smrti oběšením

Lyrika je v tom, jak Vilém v noci před popravou přemýšlí o smyslu lidského života a epika na začátku díla, např. jak čeká Jarmila na Viléma, ve vylíčení dosavadního Vilémova života

personifikace - autor popisuje přírodu, jak bude vypadat, až budou popravovat Viléma

Podle Máchy je člověk součást přírody, a proto by se neměl člověk od přírody odtrhávat.

Mácha je velmi vlastenecký na začátku knihy ve věnování, kde vychvaluje český národ a českou přírodu. Je také vlastenecký v tom, jak popisuje krajinu u Doks, jak je krásná.

1.zpěv - autor popisuje krajinu
- Jarmila marně čeká na Viléma, a když jí muž, který připlul na člunu, řekne, že bude Vilém popraven, tak Jarmila skočí ze skály do jezera a utopí se
2.zpěv - Vilém v noci před popravou přemýšlí o životě a smrti a o smyslu lidského života
1.intermezzo - sbor duchů na popravišti
3.zpěv - Vilém vzpomíná na dětství a je popraven
2.intermezzo - popis krajiny, lítost Vilémových přátel
4.zpěv - poutník přichází po sedmi letech na místo, kde byl popraven Vilém

Autor se ztotožňuje s Vilémem a s poutníkem.