Jan Neruda - Balady a romance

Autor: Jan Neruda (1834-1891; český spisovatel a novinář; představitel májovců; zakladatel moderní české fejetonistiky; próza: Arabesky, Povídky malostranské; poezie: Písně kosmické, Prosté motivy, Zpěvy páteční, Balady a romance)
V Praze 1984 vydalo nakladatelství Československý spisovatel.

Balada: epická báseň folklórního původu, ponurý děj s tragickým vyústěním, dějový spád potlačující epické složky ve prospěch dramatičnosti

Romance: lyrickoepická skladba menšího rozsahu a rozmanitého obsahu, zpravidla milostného, vyznívající na rozdíl od balady optimisticky, tento rozdíl bývá stírán - Jan Neruda

Tématické rozdělení sbírky:
balady staršího typu: Romance helgolandská, Balada stará-stará!

národní: Balada česká (láska k lidu a české zemi), Romance o Karlu IV. (pokus o charakteristiku českého člověka a národa - paralela s vínem), Romance o jaře 1848 (obraz radostné nálady)

tragické lidské osudy: Balada dětská (smrt v podobě hravého dítěte), Balada horská (naivní víra dítěte, že bylinami lze zacelit Kristovy rány)

biblické a legendární: (většina; s humornou nebo sociální pointou; prostředí české vesnice) Romance štědrovečerní, Balada rajská, Balada májová


Romance helgolandská
John pověsil v bouřce na skálu lampu, aby nějaká loď neztroskotala, ale jedna stejně ztroskotala. John se vydal k lodi na pomoc a tam slyšel jak uvnitř lodi někdo volá, že když ho John zachrání, dostane od něj půlku zboží a zlata. Ale John si řekl, že když nepomůže, tak bude mít obě půlky zboží a zlata a tak se vrátil k břehu. Když se ráno vydal k ztroskotané lodi pro zboží a zlato, tak zjistil, že ten, kdo ho prosil o pomoc, byl jeho budoucí zeť a tak ze svatby sešlo.

Balada horská
Dítě se ptá své babičky, co zahojí otevřené rány a co utlumí bolest od úpalu. Pak dítě natrhá, co mu babička řekla a běží ke kostelu a tam potře Ježíše na kříži a tomu zmizí všechny rány.

Romance o Karlu IV.
Král Karel IV. s Buškem z Velhartic pijí víno a nechají si přinést české víno. Nejdříve se jim zdá trpké, ale najdou na něm něco dobrého. Bušek z Velhartic přirovnává české víno k českému lidu.

Kompozice: Kniha obsahuje 12 balad a 6 romancí.