Jan Neruda - Povídky malostranské

Autor: Jan Neruda (1834-1891; český spisovatel a novinář; představitel májovců; zakladatel moderní české fejetonistiky; próza: Arabesky, Povídky malostranské; poezie: Písně kosmické, Prosté motivy, Zpěvy páteční, Balady a romance)

V Praze 1970 vydalo SPN.

Děj se odehrává v Praze na Malé Straně.

Přivedla žebráka na mizinu
Žebrák pan Vojtíšek byl na Malé Straně velmi oblíbený. Vždy mu někdo něco dal, a to mu záviděla žebračka, které říkali "bába miliónová". Ze msty rozšířila pomluvu, že pan Vojtíšek si na chudáka jen hraje a že vlastní dva domy a tak přišel o přízeň obyvatel a umírá na ulici na prochladnutí.

Hastrman
Pan Rybář byl známý pod jménem Hastrman, protože nosil zelený fráček. Vlastnil sbírku kamenů, které sám našel a domníval se, že mají vysokou cenu. Když si je nechá ohodnotit, zjistil, že jsou bezcenné. Když se to dozvěděli jeho příbuzní, byl překvapen, že ho mají rádi i bez jeho bohatství.

Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku
Mladý syn vesnického mlynáře si otevírá v Ostruhové ulici krupařský krám. Nezíská si však přízeň místních obyvatel a z nudy vydatně kouří pěnovku. Když pak spáchá sebevraždu, najdou u něj krásně nakouřenou pěnovku.


Jazyk: český, "malostranské" nářečí
Kompozice: Kniha obsahuje 13 povídek.