Ivan Olbracht - Biblické příběhy

Autor: Ivan Olbracht (1882-1952, vlastním jménem Kamil Zeman; Anna proletářka, Ze starých letopisů, Nikola Šuhaj loupežník)

V klubu mladých čtenářů vydal jako svou 8151.publikaci Albatros, v Praze roku 1991, 4. Vydání (v Albatrosu 3.vydání)

Ilustrace: Gustav Doré


O potopě světa
Bůh si vybral Metaluzémova vnuka Noema a rozkázal mu, aby postavil loď a vzal do ní svou ženu, jejich syny, manželky synů a od každého živočicha sedm párů. Pak seslal na zem potopu, která trvala 150 dní a zahubila vše živé. Celá země oschla za dva měsíce.

Stavění věže a zmatení jazyků
Synové Noemovi se odebrali se svými stády na východ a rozhodli se, že si postaví město a věž sahající až do nebe. To se nelíbilo Bohovi, a tak dal každému jiný jazyk, a proto nemohli věž dostavit. Proto se tomuto místu říkalo Bábel, zmatení.

O zničení Sodomy a Gomory
Bohatá a slavná města Sodoma a Gomora zpychla a její obyvatelé zatvrdili a oddali se rozkoším. To se nelíbilo Bohovi, a tak se rozhodl, že tyto dvě města zničí. V Sodomě žil ale dobrý Lot, synovec Abramův. Toho Bůh varoval, a tak před zničením obou měst se svou ženou a dcerami utekl. Neměli se ohlížet, ale Lotova žena neuposlechla a proměnila se v solný sloup.


Jazyk: český, zastaralý
Námět: Starý zákon

Citát: " Nastává konec všemu živoucímu, neboť země jest naplněna hříchem a zahubím ji. "

Noe - spravedlivý, dokonalý
Abram - spravedlivý, pohostinný, soucitný
Lot - dobrý, bohabojný, spravedlivý

Kompozice: Kniha se skládá z kapitol ; každá kapitola je jeden příběh

Kniha se mi moc nelíbila, protože byla psána zastaralým jazykem, která se mi velmi špatně čte.