Eduard Petiška - Příběhy, na které svítilo slunce

Autor: Eduard Petiška (1924-1987, český básník a lyrizující prozaik; Okamžiky, Prométheova paměť)

Ilustrace: Karel Teissig

1.vydání v Praze 1967


Příběh o neuvěřitelných dobrodružstvích trosečníka na očarovaném ostrově uprostřed moře
Jednoho dne přijel za králem cizinec, který tvrdil, že je služebník, kterého kdysi dáno vyslal král na plavbu. Jeho loď ztroskotala a on jediný přežil a probudil se na neznámém ostrově. Tam se seznámil s hadem. Za nějaký čas pro něj připluli jeho přátelé a had mu dal na cestu mnoho drahocenností. Když mu to cizinec odvyprávěl, tak si na něho král vzpomněl a poznal v něm svého služebníka.

Příběh o vladaři mezopotamského města Kiše Etanovi, který se vznesl do povětří
Orel a černý had se rozhodli, že uzavřou přátelství. Ale orel přátelství porušil, a tak se mu had pomstil. Napůl mrtvého orla našel vládce města Kiše Etan, který si přál syna. Etan se o orla staral, až se uzdravil. Pak orel chtěl vynést Etana do nebe, kde je kouzelná bylina, která by mu umožnila mít syna. Jak stoupali, udělalo se Etanovi špatně a padal. Orel se ho ještě snažil zachránit, ale marně.

Příběh, v němž poprvé člověk zabije člověka a přijme za to trest
Dva bratři Kain a Ábel měli přinést Jahvovi zápalnou oběť. Kain sklidil úrodu z polí, ale protože byl lstivý, položil na obětní kámen, co se mu urodilo nejhoršího. Ábel položil na obětní kámen nejtučnější ovce. Jahve poslal z nebe oheň, který Ábelovu oběť zažehl a strávil ji, a Kainovy oběti si ani nevšiml. Když to Kain viděl, záviděl Ábelovi a chtěl ho zabít. Ale Ábel přemohl Kaina a odpustil mu. Ale Kain stejně Ábela zabil. Jahve to viděl a nechal Kainovi narůst na čele roh, podle kterého ho každý poznal.


Jazyk: spisovný český
Námět: báje a pověsti starého Egypta, Mezopotámie a Izraele

Citát: " Člověk nemá nikdy zoufat, nikdy se nemá nad něčím rmoutit, neboť smutkem a nářkem nezastaví běh událostí. Kdo má moudré srdce, kráčí kupředu a doufá. "
Tento citát jsem vybral, protože si myslím, že je pravdivý.

Názor na knihu: Kniha se mi četla dobře, protože neobsahovala žádný složitý děj. Každá kniha se mi čte dobře, když je rozdělena do jednotlivých kapitol a je dobře napsaná.

Kompozice: Kniha se skládá z kapitol, každá kapitola je jeden příběh.