Erich Maria Remarque - Na západní frontě klid

Autor: Erich Maria Remarque (1898-1970; něm. spisovatel, jeden z nejčtenějších autorů 20.st., jeho hum. vyznívající dílo však nedosahuje vrcholů prozaického umění; romány: Na západní frontě klid, Jiskra života, Čas žít, čas umírat, Černý obelisk, Tři kamarádi)

Z německého originálu Im Westen nichts Neues, vydaného nakladatelstvím Propyläen - Verlag, Berlin 1929, přeložil František Gel.
Vydalo Státní nakladatelství krásné literatury a umění v Praze roku 1964.


Hlavní hrdina knihy, devatenáctiletý Pavel Bäumer, se na popud svého profesora z gymnázia spolu se svými spolužáky rozhodne vstoupit do armády.
Nejprve musejí projít tvrdým výcvikem plným šikany a poté jsou posláni bojovat. Bojují především v zákopech na západní frontě. Tam má Pavel dost času na vzpomínky ze svého dřívějšího života. Také si uvědomuje, že vůbec neví, co bude dělat, až přijede domů, protože vlastně neumí nic jiného, než bojovat.
Jak mu postupně umírají kamarádi, uvědomuje si krutost a nesmyslnost války a světa. Také nechápe, proč musí ve válce trpět také zvířata. Největší ranou pro Pavla bylo, když byl zabit jeho přítel Katczinsky (říkali mu Katcza), který byl ze všech nejzkušenější.

Kniha začíná slovy: "Tato kniha nemá být ani obžalobou, ani vyznáním. Má být toliko pokusem podat zprávu o generaci, která byla zničena válkou - i když unikla jejím granátům."

Kniha je psána v ich formě do té doby, dokud nezemře Pavel Bäumer (vypravěč), tedy téměř celá.

Děj se odehrává během první světové války.


Pavel Bäumer: Mladý student, který je překvapený z toho, jak je válka krutá. Postupem času přestává krutost vnímat a z vystrašeného studenta se stává opravdový voják.
Katczinsky: Nejlepší přítel Pavla Bäumera. Původním povoláním je švec, ale nic mu není cizí. Pro Pavla je jakýmsi učitelem.

Citát: ,,Fronta je klec, v níž člověk musí nervózně čekat na to, co se stane."