Jerome David Salinger - Kdo chytá v žitě

Autor: Jerome David Salinger
americký spisovatel; *1919 v New Yorku během 2. sv. války sloužil jako příslušník americké armády v Evropě od čtyřicátých let píše povídky pro časopisy, později je vydal knižně románová prvotina Kdo chytá v žitě(1951), soubor Devět povídek, příběhy rodiny Glassových Vzhůru, tesaři, do výše střechu zvedněte, Seymor: Úvod a Franny a Zooey
Z anglického originálu The Catcher in the Rye vydaného nakladatelstvím Hamish Hamilton v Londýně roku 1955 přeložili Luba a Rudolf Pellarovi.
Vydáno v Praze roku 1979.

Kniha je psaná v ich formě a vypravěčem je 18-ti letý Holden Coulfield. Vypráví o tom, co se mu stalo o minulých Vánocích, tedy v 17-ti letech. Má mladší sestru Phoebe a staršího bratra D.B. (napsal knihu povídek a pak odjel do Hollywoodu, kde píše scénáře).

Vyprávění začíná v pátek před Vánoci tím, jak Holden sedí na kopci a sleduje ragbyový zápas, který hraje jeho škola s jinou školou. Škola, na kterou teď chodí, tedy přípravka v Pencey, je už jeho čtvrtou školou, ale byl z ní také vyloučen, protože prošel jen z angličtiny. Z kopce se jde Holden rozloučit se svým profesorem dějepisu a pak jde na ubytovnu. Tam se cítí osamocený a tak se rozhodne, že ihned odjede vlakem do New Yorku. Ale doma ho čekají až ve středu, tak se ubytuje v hotelu. Během těchto pár dní se setkává se svými přáteli, chodí po barech, kinech a navštíví jedno divadelní představení. Jednou v noci tajně navštíví svou mladší sestru Phoebe a ta mu půjčí peníze, které měla na dárky, protože Holdenovi peníze už došli. Z peněz chce ale utratit co nejméně, a tak nechce jít do hotelu a proto zavolá svému bývalému profesoru. Ten ho u sebe nechá přespat, ale v noci se Holden probudí, protože ho profesor hladil po hlavě, a tak Holden uteče a přespí v čekárně na nádraží. Pak se rozhodne, že odjede na západ, a tak se chce rozloučit s Phoebe a vrátit jí zbytek peněz. Na domluvenou schůzku před muzeem ale Phoebe přijde s kufry s tím, že chce odjet s ním. Holden dá její kufry do šatny v muzeu a vydají se do ZOO, kde Phoebe jezdí na kolotoči. Holden přemýšlí a nakonec se rozhodne, že na západ neodjede a že zůstane doma.

Pro knihu je velmi typické, že se autor o něčem zmíní a to mu něco připomene a odbočí tak od tématu, ale vždy se vrátí zpět (např. potká jeptišky s lacinými kufry a to mu připomene jednoho bývalého spolubydlícího).
Kniha je psána „drsnou mluvou dospívajícího chlapce“, tzn. že jazyk je hovorový, ale vulgarismy se v něm objevují velmi málo. Často se opakují slova prima a psina.

Holden: deprimovaný, téměř nic se mu nelíbí, vzpoura proti měšťáckému pokrytectví, téměř každý je pro něho tajtrlík

Citát: „Známkou nezralého člověka je, že chce kvůli něčemu podstoupit vznešenou smrt, zatímco známkou zralého člověka je, že chce kvůli něčemu v příkoří žít.