William Shakespeare - Romeo a Julie

Autor: William Shakespeare (1564-1616; anglický dramatik; tragédie (Hamlet, Othello, Macbeth), komedie (Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, …), romance (Bouře, Zimní pohádka), historické hry (Král Jan, Jindřich IV., …), poezie (Sonety, Fénix a hrdlička)

Ilustrace: Jindřich Ulrich

Z anglického originálu Romeo and Juliet přeložili E.A.Saudek a František Vrba.

Vydání v tomto uspořádání první, Praha 1985.

Děj se odehrává ve Veroně a v Mantově, 16. století.


Rodiče nutí Julii Kapuletovou do ženění. Julie se na plese seznámí s Romeem Montekem. Večer se Romeo vydá na zahradu pod Juliin balkón. Pak mezi sebou posílají Juliinu chůvu a dohodnou se, že se vezmou. Tajný sňatek proběhne u františkánského mnicha vavřince. Romeo zabije v souboji synovce paní Kapuletové Tybalta, a tak se Romeo musí ukrýt v Mantově. Mezitím chtějí vdát Julii za mladého šlechtice Parise, ale ona je proti. Vavřinec dá Julii lék, který způsobí zdánlivou dočasnou smrt. Vavřinec poslal do Mantovy Romeovi dopis, který obsahuje zprávu o tom, že Julie není doopravdy mrtvá. Dopis se ale k Romeovi nedostal, protože posel se cestou zastavil v domě, kde byl mor, a tak tam byl držen v karanténě. Romeo se dovídá o Juliině smrti a vydává se do hrobky. Když ji vidí, tak se otráví a když se Julie probudila a viděla mrtvého Romea, tak se probodla dýkou. Když Monteci a Kapuleti vidí, co způsobilo jejich nesmyslné nepřátelství, tak uzavírají mír.


Jazyk: básnický, převážně poezie

Kompozice: Kniha se skládá z pěti dějství. Dějství se dělí na jednání a jednání se dělí na scény.

Citát: Přehoupl jsem se přes zeď, nesen láskou,
která i hradby snadno přemůže
a odváží se vykonat, co umí.
Tvých příbuzných se tedy nelekám.


Romeo: statečný, chytrý
Julie: statečná, chytrá, věrná

Tato kniha se mi nelíbila, protože byla psána jazykem, který se mi čte velmi špatně.