Věci tady umístěný se budou hodit hlavně těm, kteří studují SPŠE, V Úžlabině 320, Praha 10 nebo ČVUT-FEL.

střední škola ČVUT - FEL
čtenářský deník
protokoly z el.měření
maturita
ostatní
Fyzika 1 a 2
Materiály pro elektrotechniku
Výpočetní technika a programování 1 a 2 Ostatní


Fyzika 1 a 2 up

0 - Měření objemu tuhých těles přímou metodou
1 - Stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou
2 - Stanovení elektrochemického ekvivalentu mědi a Faradayovy konstanty
3 - Studium elektrostatického pole na modelech
4 - Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

1 - Měření rychlosti šíření zvukových vln v kapalině
2 - Stanovení Boltzmanovy konstanty pomocí voltampérové charakteristiky PN přechodu
3 - Měření činitele zvukové pohltivosti materiálů v akustickém interferometru
4 - Studium fotoefektu a stanovení Planckovy konstanty
5 - Studium ohybu světla - Fraunhoferův a Fresnelův ohyb


Materiály pro elektrotechniku up

1 - Měření teplotní závislosti elektrického odporu
2 nebo 3 - Měření kyselosti roztoků, pH
4 - Zkouška statickým tahem


Výpočetní technika a programování 1 a 2 up

Kino 2002 - semestrálka v prvním semestru
Knihovna - semestrálka ve druhém semestru


ostatní up

Zatim nic...


čtenářský deník up

Je to seřazený podle příjmení autora.Když na něco kliknete, tak se Vám to otevře v novém okně.
Karel Havlíček Borovský - Král Lávra
Arthur Charles Clarke - Setkání s Rámou
Karel Čapek - Matka
Karel Čapek - Válka s mloky
Charles Dickens - Oliver Twist
Viktor Dyk - Krysař
Karel Jaromír Erben - Kytice
Alois Jirásek - Z Čech až na konec světa
Bohumil Hrabal - Postřižiny
František Hrubín - Romance pro křídlovku
František Křelina - Každý své břímě - pokus o esej
Karel Hynek Mácha - Máj
Jan Neruda - Balady a romance
Jan Neruda - Povídky malostranské
Vítězslav Nezval - Edison
Ivan Olbracht - Biblické příběhy
Ota Pavel - povídky
Eduard Petiška - Příběhy, na které svítilo slunce
Edgar Allan Poe - Jáma a kyvadlo
Gabriela Preissová - Její pastorkyňa
Erich Maria Remarque - Na západní frontě klid
Petr Šabach - Hovno hoří
Jerome David Salinger - Kdo chytá v žitě klid
William Shakespeare - Romeo a Julie
Josef Škvorecký - Zbabělci
Vladislav Vančura - Rozmarné léto


protokoly z el.měření up

3. ročník
EM3-1 - 998 kB - zadání prvních úloh
EM3-2 - 1019 kB - zadání druhých úloh
EM3-3 - 376 kB - zadání třetích úloh

EM3-01 - 62 kB
EM3-02 - 99 kB
EM3-04 - 66 kB
EM3-05 - 117 kB
EM3-06 - 73 kB
EM3-07 - 76 kB
EM3-08 - 123 kB
4. ročník
EM4-1 - 963 kB - zadání první série úloh
EM4-2 - 952 kB - zadání druhé série úloh
EM4-3 - 1451 kB - zadání třetí série úloh
EM4-4 - 1115 kB - zadání čtvrté série úloh
EM4-01 - 201 kB
EM4-02 - 116 kB - od Z
EM4-03 - 179 kB
EM4-04 - 7 kB - jenom hodnoty a grafy
EM4-05 - 129 kB
EM4-06 - 6 kB - jenom hodnoty a grafy
EM4-07 - 89 kB
EM4-08 - 7 kB - jenom hodnoty a grafy
EM4-09 - 200 kB
EM4-10 - 5 kB - jenom hodnoty a grafy
EM4-11 - 189 kB
EM4-12 - 6 kB - jenom hodnoty a grafy
EM4-13 - 113 kB
EM4-14 - 7 kB - jenom hodnoty a grafy
EM4-15 - 278 kB
EM4-16 - 7 kB - jenom hodnoty a grafy


maturita up


Elektronické počítače
Elektronické počítače - 2 426 kB - vypracované maturitní otázky z roku 2000/2001
Elektronické počítače - 141 kB - vypracované maturitní otázky z roku 2000/2001 - jiná verze

všechny zatím hotové otázky

číslo a název otázky

umístěno

01 - logické funkce, procesor 8086, modem29.4.2002
02 - paměti, diskový souborový systém, instrukce přesunů a A/L u 808629.4.2002
03 - kombinační obvody, adresy u 8086, Internet a BBS13.5.2002
04 - číselné soustavy, koprocesor, Pascal29.4.2002
05 - sekvenční obvody, rozšířené seg. registry 80286, POST2.5.2002
06 - podpůrné obvody, chráněný mód, úkoly OS29.4.2002
07 - rozhraní u PC, přepínání úloh, Assembler13.5.2002
08 - HTML, procesor 80386, typy a topologie sítí7.5.2002
09 - řadič sběrnice a hodiny, procesor 80486, překladače1.5.2002
10 - cache, počítač PC, programování3.5.2002
11 - sběrnice, části základní jednotky, instrukce chodu programu29.4.2002
12 - struktura modemu, základní deska PC, model OSI3.5.2002
13 - paměťová buňka, záznam na disku, balík Office3.5.2002
14 - budiče a registry sběrnice, kódování disků, Assembler9.5.2002
15 - přerušení, zálohování, programovací jazyky29.4.2002
16 - mapovaní cache, tiskárny, diagnostika PC29.4.2002
17 - integrované obvody, rozšířený paměťový prostor, fyzická a linková vrstva15.4.2002
18 - druhy pamětí PC, grafický subsystém, OS (základní struktura)9.5.2002
19 - I/O systém, základní paměť PC, Assembler a Pascal29.4.2002
20 - klívesnice, síťový model TCP/IP, ochrana dat a PC29.4.2002
21 - práce s pamětí, procesor 80286, OS a ovladače14.5.2002
22 - časovací obvod, směrování v Internetu, program v Assembleru28.5.2002
23 - realizace fyzické vrstvy, chráněný mód, řetězcové instrukce14.5.2002
24 - přerušení, mikroprocesor - mikrořadič, Turbo Pascal14.5.2002
25 - pouzdření dat v TCP/IP, mikrořadiče, síťový OS14.5.2002
26 - multiprocessing, struktura mikrořadiče řady 8051, propojování sítí24.5.2002
27 - systém s 8086, tvorba programu, přístupové síťové metody21.5.2002
28 - přístup k Internetu, paměti u mikrořadičů, grafické a CAD systémy24.5.2002
29 - typy počítačů, instrukce mikrořadičů, základní provedení sítí24.5.2002
30 - koncepce počítačů, datový přenos, Internet a jeho vývoj25.5.2002


ostatní up

analyza - 54,3 kB - Programové vybavení - cvičení: Analýza obvodů na PC
EPc - Synario - 5 kB - Elektronické počítače - cvičení: Synario
EPc - ASM51 - 7 kB - Elektronické počítače - cvičení: Programování v assambleru 8051
PVc - převodníky - 7 kB - Programové vybavení - cvičení: Kreslení na plotteru, měření napětí, řízení krokového motoru
zdroj - 205 kB - ve třetim ročníku jsme museli navrhnout a zkonstruovat stejnosměrný zdroj zadaných paramentrů